Kontakt – Brno


PROVOZOVNA FIT-ANGEL

 

 

Petra Havlíková

Petra Havlíková – manažer 1Wellnesscentra
Kotlanova 2508/3a, 628 00 Brno-Líšeň
Tel: 608 479 390
IČO: 668 41 712
E-mail: petrahavlikova@1wellness.cz
FB: Facebook
 

Renate Rybníčková
Kotlanova 2508/3a, 628 00 Brno-Líšeň
Tel: 736 533 289
IČO: 696 94 591
E-mail: rybnickovarenate@1wellness.cz
FB: Facebook
 

Bc. Petra Datinská

Bc. Petra Datinská
Kotlanova 2508/3a, 628 00 Brno-Líšeň
Tel: 736 544 535
IČO: 701 84 054
E-mail: datinska@gmail.com
FB: Facebook